Landschapsbeheer Flevoland

Werkvelden - Ruimte voor natuur Wilde bijen

Kom in actie met Nederland Zoemt

Wilde bijen zijn verantwoordelijk voor 80% van de bestuiving. Ze zijn daarom onmisbaar. Maar wilde bijen hebben het niet makkelijk in Nederland. De helft van alle 358 soorten is bedreigd.
Er zijn allerlei mogelijkheden om je in te zetten, als je maar rekening houdt met de 'wensen' van de wilde bijen. 

Wat hebben wilde bijen nodig?
Voedsel
Wilde bijen leven uitsluitend van plantaardige voedingsstoffen. Bijen gebruiken nectar voor hun eigen energiebehoefte, voor het broed verzamelen ze stuifmeel. Het is dus belangrijk dat er voldoende  nectar- en stuifmeelplanten aanwezig zijn.
Geschikte nestgelegenheden en overwinteringsplekken
Bijvoorbeeld:
- open, onbegroeide zandige tot lemige bodem, die vlak of licht hellend is. Dit kunnen ook open plekken in de vegetatie zijn.
- steile randjes
- holle stengels, allerlei gaatjes in muren en hout

 Nederland Zoemt organiseert ‘De Wilde Bijenlinie’. Wil je met je vrijwilligersgroep ook iets doen voor wilde bijen?  Kies hieronder wat je zou kunnen doen. 

1. Plantgoed voor bijenstruweel aanplanten
2. Maatregelen treffen uit de top 10 van gunstige maatregelen voor wilde bijen in Nederland
3. Kruidenrijke vegetaties ontwikkelen

Werkconferentie wilde bijen


Op woensdag 30 januari organiseert Provincie Flevoland samen met Landschapsbeheer een Werkconferentie wilde bijen.