Landschapsbeheer Flevoland

Werkvelden - Ruimte voor natuur Wilde bijen

Kom in actie met Nederland Zoemt

Wilde bijen zijn verantwoordelijk voor 80% van de bestuiving. Ze zijn daarom onmisbaar. Maar wilde bijen hebben het niet makkelijk in Nederland. De helft van alle 358 soorten is bedreigd.
Er zijn allerlei mogelijkheden om je in te zetten, als je maar rekening houdt met de 'wensen' van de wilde bijen. 

Wat hebben wilde bijen nodig?
Voedsel
Wilde bijen leven uitsluitend van plantaardige voedingsstoffen. Bijen gebruiken nectar voor hun eigen energiebehoefte, voor het broed verzamelen ze stuifmeel. Het is dus belangrijk dat er voldoende  nectar- en stuifmeelplanten aanwezig zijn.
Geschikte nestgelegenheden en overwinteringsplekken
Bijvoorbeeld:
- open, onbegroeide zandige tot lemige bodem, die vlak of licht hellend is. Dit kunnen ook open plekken in de vegetatie zijn.
- steile randjes
- holle stengels, allerlei gaatjes in muren en hout

 Nederland Zoemt organiseert ‘De Wilde Bijenlinie’. Wil je met je vrijwilligersgroep ook iets doen voor wilde bijen?  Kies hieronder wat je zou kunnen doen. 

1. Plantgoed voor bijenstruweel aanplanten
2. Maatregelen treffen uit de top 10 van gunstige maatregelen voor wilde bijen in Nederland
3. Kruidenrijke vegetaties ontwikkelen

 

 

Plantgoed

Bijenstruweel

gelderse roos largeWil je advies of heb je vragen over het planten en/of het plantgoed voor bijenstruweel, dan kun je contact opnemen met Petra Borsch op het telefoonnummer: 0320-294939. Of een mail sturen naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

De volgende bomen- en struikensoorten zijn geschikt als voedselplant voor wilde bijen en passen binnen het Flevolands Landschap. Het is van groot belang dat de soorten vrij uit kunnen groeien. Knip- en scheerheggen hebben nauwelijks waarde als voedselbron voor wilde bijen en andere dieren omdat de struiken niet tot bloei kunnen komen.

Aalbes

Ribes rubrum

Appel, wilde

Malus sylvestris

Boswilg

Salix caprea

Egelantier

Rosa rubiginosa

Els, zwarte

Alnus glutinosa

Gelderse Roos

Viburnum opulus

Hazelaar

Corylus avellana

Hondsroos

Rosa canina

Kardinaalsmuts, wilde

Euonymus europaeus

Kornoelje, gele

Cornus mas

Kornoelje, rode

Cornus sanguinea

Liguster, wilde

Ligustrum vulgare

Lijsterbes

Sorbus aucuparia

Peer, wilde

Pyrus pyraster

Sleedoorn

Prunus spinosa

Veldesdoorn / Spaanse aak

Acer campestre

Vogelkers

Prunus padus

Wegedoorn

Rhamnus cathartica

Winterlinde

Tilia cordata

Zoete kers

Prunus avium

Zwarte bes

Ribes nigrum