Landschapsbeheer Flevoland

Werkvelden - Ruimte voor natuur Weidevogels

 

Weidevogels zijn typisch voor Nederland. Kievit, grutto, tureluur en scholekster zijn wel de bekendste soorten. Ieder voorjaar laten ze zich nadrukkelijk zien boven de velden met hun prachtige baltsvluchten. Ook in Flevoland komen ze voor, echter in lagere dichtheden dan in de veenweidegebieden van Nederland.

Flevoland bestaat overwegend uit akkerland en daar broeden de weidevogels veelvuldig. Op plekken langs de dijken waar hoge kweldruk voorkomt zijn de hoogste dichtheden te vinden.Omdat veel vogels op nog onbewerkt bouwland gaan broeden, lopen nesten gevaar vernield te worden bij de agrarische voorjaarswerkzaamheden. Vrijwilligers zoeken in het voorjaar nesten op en markeren deze. De markeringen maken het de boer mogelijk rekening met de nesten te houden. Door om een nest heen te maaien, of op bouwland een nest te verplaatsen krijgen weidevogels in Flevoland een eerlijke kans om te broeden. 

Kievit

De kievit is een van de meest kenmerkende (weide-)vogelsoorten van ons land en van Flevoland. Buiten het broedseizoen zie je vaak grotere groepen kieviten boven de weilanden en akkers vliegen. In maart begint het broedseizoen. Veel nesten bevinden zich op percelen die dan nog bewerkt moeten worden. Vrijwilligers zoeken de nesten en leggen de eieren in een mandje. Daardoor kan de boer bij bewerkingen op het land het nest in één keer optillen en eenvoudig verplaatsen. De kievit kan daarna weer veilig verder broeden.

Grutto

De grutto, onze nationale vogel,  is een oer-Hollandse weidevogel. Nog wel. Want de natuurwaarden van het agrarisch land staan zwaar onder druk. Zeker ook in Flevoland. Het aantal grutto’s dat in Flevoland nog een nest succesvol groot krijgt, daalt dramatisch. Alleen waar het boerenbedrijf nog ruimte laat voor natuur, daar gedijt de grutto. Zo is hij de ambassadeur van agrarisch land waar productie en natuur in balans zijn.

Scholekster

De scholekster lijkt te verdwijnen uit Flevoland. Er lijkt geen duidelijke oorzaak te zijn voor de afname. De scholekster heeft namelijk weinig last van de activiteiten van boeren omdat de vogel pas wat later in het seizoen, vanaf april tot juli de eieren uitbroedt.  Meestal broedt de scholekster op akkerland, maar ook op grasland worden wel nesten aangetroffen. Ook worden nesten gemaakt op met grind bedekte platte daken van (hoge) gebouwen, waar geen gevaar dreigt van grondpredatoren als vos en hermelijn. 

Zelf weidevogels helpen

20150417 6831 PJBIeder voorjaar organiseert Landschapsbeheer een cursus voor mensen die als vrijwilliger aan de slag willen. 

pul en ei LargeIn deze cursus leer je veel over de verschillende weidevogels, maar ook welke bewerkingen er allemaal plaatsvinden op het land. Daarnaast laten we de verschillende methoden zien voor bescherming van de verschillende weidevogels. 
Er zijn in Flevoland een aantal vrijwilligersgroepen, die lokaal de organisatie van het beschermings-werk voor hun rekening nemen. De nieuwe vrijwilligers worden daar ondergebracht en krijgen een begeleider mee die ze in het eerste jaar  de fijne kneepjes van het vak leert. Heeft u interesse om mee te doen? Neem dan contact op met Jan Nagel tel. 0320-294934 (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)

Jaarverslag weidevogels 2017

Jaarverslag weidevogels 2016

Jaarverslag weidevogels 2015

Jaarverslag weidevogels 2014

Jaarverslag weidevogels 2013