Landschapsbeheer Flevoland

Werkvelden - Ruimte voor natuur Oeverzwaluwen

Oeverzwaluwwand beheer

In maart gaan we met een groep vrijwilligers wekelijks op pad voor onderhoud aan een aantal grote wanden. De wanden moeten jaarlijks worden opgevuld met rivierzand, willen ze in trek blijven. Als pionier zoekt de oeverzwaluw een plaats met vers zand. En indien nodig wordt de aanvliegroute voor de wand vrijgemaakt van begroeiing. Dat dit erg bevredigend en succesvol is, blijkt uit de broedresultaten.

Oeverzwaluwwand vullen
vrijwilligers