Landschapsbeheer Flevoland

Werkvelden - Ruimte voor natuur Aanleg kleine landschapselementen

Landschapselementen

Belangrijke landschapselementen in Flevoland zijn b.v. hoogstamboomgaarden, knotwilgenrij, struweelranden, geriefhoutbosjes en poelen. Deze landschapselementen leveren een belangrijke bijdrage aan het landschap en zijn belangrijk voor verschillende dieren. Fruitbomen trekken bijvoorbeeld veel insecten aan. Niet alleen de bloesem, maar ook het gevallen fruit. Dit levert een verscheidenheid aan vlinders, bijen, hommels, gaasvliegen en vele andere soorten. Knotbomen bieden broedgelegenheid aan verschillende vogelsoorten. Knotbomen zijn meestal wilgen, maar ook essen kunnen bijvoorbeeld goed geknot worden. Poelen zijn belangrijk voor libellen en amfibieën.

 
Wat kunt u doen?

Voor advies over de aanlegvan een landschapselement, zoals bijvoorbeeld een poel, een gemengde haag of een rij knotbomen, kunt u contact opnemen met Landschapsbeheer Flevoland. Nadat u een afspraak heeft gemaakt, komt een van onze medewerkers bij u langs om samen met u de ideeën verder uit te werken tot een concreet plan. Dit kan een ontwerp van een boomgaard zijn met verschillende soorten en rassen of een ontwerpschets voor een poel, haag of struweelrand of de uitwerking van een ander element passend binnen het Flevolandse landschap. Binnen dit plan wordt ook een kostenraming gemaakt. 

Bijdrageregeling
Landschapsbeheer Flevoland wil de aanleg van kleine landschapselementen in het buitengebied stimuleren. Particulieren en agrariërs in het buitengebied kunnen daarvoor een bijdrage krijgen van 50 % van de gemaakte kosten tot een maximum van 750 euro per deelnemer. Dit project wordt gefinancierd vanuit Nationale Postcode Loterij.
Meer informatie over de bijdrageregeling