Landschapsbeheer Flevoland

Ons werk - Soortenbeheer en monitoring Bevers

 

Bevers zijn echte landschapsbeheerders. Ze vellen bomen, bouwen burchten, graven kanalen en bouwen dammen. Alleen al vanwege hun gedrag zou Landschapsbeheer aandacht aan deze soort moeten geven. Bevers zijn daarnaast wettelijk beschermd. 

grafiek aantal beversDe populatie in Flevoland is ontstaan dankzij het voortvarende gedrag van Driepoot en enkele andere bevers van het Natuurpark Lelystad. Zij ontsnapten uit het park in de winter van 1990-1991. De populatie is sindsdien gestaag gegroeid (zie grafiek). Manier van tellen.

In 2020 zwemmen er ruim 250 bevers rond in Flevoland en zijn er 85 bewoonde burchten bekend. Gecombineerd met het feit dat de dieren ook meer de stad in gaan, betekent deze groei ook een toename van het aantal keren dat bevers dingen doen die wij als mens liever niet zien gebeuren. Te denken valt aan bomen omknagen, de bouw van een dam of een vestiging op een ongelukkige plek. Preventief zijn er tal van maatregelen te nemen om de conflicten tussen bever en mens te voorkomen. Zoals het omrasteren van bomen direct aan de waterkant, realiseren van eilanden met veel bomen om bevers goede huisvesting te geven en oevers voorzien van gaas om vestiging moeilijk te maken. Bevers zijn gelukkig vrij voorspelbaar waardoor met  slim ontwerp en beheer veel conflicten vermeden kunnen worden. 

 In opdracht van de oeverbeheerders als Waterschap Zuiderzeeland, Provincie Flevoland en groeigemeenten als Almere en Lelystad organiseert Landschapsbeheer jaarlijks  teldagen. Een aantal in februari-maart en een telling in juni en juli. In de winter wordt bekeken welke burchten nog bezet zijn en of er nieuwe burchten bijgekomen zijn. In de zomer wordt het aantal bevers die in de burcht leven geteld. Met behulp van de telgegevens kunnen de oeverbeheerders beter rekening houden met de bever en met hun wettelijke verplichtingen.

Kijk ook eens naar de foto's of deze videorapportage van Marcel van der Weijden.

De groei van de populatie in Flevoland en elders in Europa roept de vraag op of de bever nog thuis hoort in de categorie met meest strikt beschermde diersoorten. Wijzigen van deze status vraagt een aanpassing van Europese wetgeving en daarmee ook tijd. Het wijzigen van de status van de bever zou vooral tot gevolg hebben dat de te volgen procedures sneller doorlopen kunnen worden.

Bever of muskusrat?

 IMG 0182Het is lastig om een zwemmende bever en muskusrat uit elkaar te houden, een vergissing is snel gemaakt. Hoe zie je het verschil tussen een volwassen en jonge bever? Veel mensen vergissen zich in de grootte van een volwassen bever. Inclusief 30 cm staart komt de lengte rond de 120 cm. Een muskusrat (inclusief staart rond de 55 cm ) is een stuk kleiner. Maar een jonge bever meet zo tussen de 50 en 70 cm waardoor gemakkelijk verwarring kan ontstaan. Bovendien wonen muskusratten ook regelmatig in een beverburcht, waardoor ze ‘door elkaar’ zwemmen. Een volwassen bever ligt diep in het water, alleen de kop is zichtbaar. Muskusratten liggen juist hoog in het water. Maar ook bij jonge bevers steken kop, rug en achterwerk boven water uit. Als de staart zichtbaar is, wordt het snel duidelijk. Maar in de meeste gevallen is die niet goed te zien. Als je goed kijkt, kan je zien dat een muskusrat bij het zwemmen gebruik maakt van zijn staart. Je ziet dan voortdurend een duidelijke werveling achter het dier. Bij een bever is dit niet te zien. Die gebruiken hun staart wel weer om bij onraad een klap op het water te geven. Dat maakt dan wel weer veel duidelijk.