Landschapsbeheer Flevoland

Werkvelden - Ruimte voor natuur Bevers

Bevers zijn echte landschapsbeheerders. Ze vellen bomen, bouwen burchten, graven kanalen en bouwen dammen. Alleen al vanwege hun gedrag zou Landschapsbeheer aandacht aan deze soort moeten geven. Bevers zijn daarnaast wettelijk beschermd. 

aantallen beverDe populatie in Flevoland is ontstaan dankzij het voortvarende gedrag van Driepoot en enkele andere bevers van het Natuurpark Lelystad. Zij ontsnapten uit het park in de winter van 1990-1991. De populatie is sindsdien gestaag gegroeid (zie grafiek). Manier van tellen.

Kijk eens naar de foto's of deze videorapportage van Marcel van der Weijden.

In opdracht van de oeverbeheerders als Waterschap Zuiderzeeland, Provincie Flevoland en groeigemeenten als Almere en Lelystad organiseert Landschapsbeheer jaarlijks drie teldagen. Een in februari-maart en een telling in juni en juli. In de winter wordt bekeken welke burchten nog bezet zijn en of er nieuwe burchten bijgekomen zijn. In de zomer wordt het aantal bevers die in de burcht leven geteld.
Wil je meehelpen met tellen? Geef dat even aan per email aan bij Jeroen Reinhold Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of kijk in de agenda wanneer we op pad gaan.


Met behulp van de telgegevens kunnen de oeverbeheerders beter rekening houden met de bever en met hun wettelijke verplichtingen.

De telgegevens laten ook zien dat de populatie elke vijf jaar verdubbelt. In 2020 zijn er dus waarschijnlijk twee keer zoveel bevers als nu. Gecombineerd met het feit dat de dieren ook meer de stad in gaan, betekent deze groei ook een toename van het aantal keren dat bevers  dingen doen die wij als mens liever niet zien gebeuren. Te denken valt aan bomen omknagen, de bouw van een dam of een vestiging op een ongelukkige plek. Preventief zijn er tal van maatregelen te nemen om de conflicten tussen bever en mens te voorkomen. Te denken valt aan het omrasteren van bomen direct aan de waterkant, realiseren van eilanden met veel bomen om bevers goede huisvesting te geven en oevers voorzien van gaas om vestiging moeilijk te maken. Bevers zijn gelukkig vrij voorspelbaar waardoor met  slim ontwerp en beheer veel conflicten vermeden kunnen worden. 

De groei van de populatie in Flevoland en elders in Europa roept de vraag op of de bever nog thuis hoort in de categorie met meest strikt beschermde diersoorten. Wijzigen van deze status vraagt een aanpassing van Europese wetgeving en daarmee ook tijd. Het wijzigen van de status van de bever zou vooral tot gevolg hebben dat de te volgen procedures sneller doorlopen kunnen worden.