Landschapsbeheer Flevoland

Ons werk - Soortenbeheer en monitoring Bevers

Bevers zijn echte landschapsbeheerders. Ze vellen bomen, bouwen burchten, graven kanalen en bouwen dammen. Alleen al vanwege hun gedrag zou Landschapsbeheer aandacht aan deze soort moeten geven. Bevers zijn daarnaast wettelijk beschermd. 

grafiek aantal beversDe populatie in Flevoland is ontstaan dankzij het voortvarende gedrag van Driepoot en enkele andere bevers van het Natuurpark Lelystad. Zij ontsnapten uit het park in de winter van 1990-1991. De populatie is sindsdien gestaag gegroeid (zie grafiek). In 2020 zwemmen er ruim 250 bevers rond in Flevoland en zijn er 85 bewoonde burchten bekend. Gecombineerd met het feit dat de dieren ook meer de stad in gaan, betekent deze groei ook een toename van het aantal keren dat bevers dingen doen die wij als mens liever niet zien gebeuren. Te denken valt aan bomen omknagen, de bouw van een dam of een vestiging op een ongelukkige plek. Preventief zijn er tal van maatregelen te nemen om de conflicten tussen bever en mens te voorkomen. Zoals het omrasteren van bomen direct aan de waterkant, realiseren van eilanden met veel bomen om bevers goede huisvesting te geven en oevers voorzien van gaas om vestiging moeilijk te maken. Bevers zijn gelukkig vrij voorspelbaar waardoor met  slim ontwerp en beheer veel conflicten vermeden kunnen worden. Film

Kijk ook eens naar de foto's of deze videorapportage van Marcel van der Weijden.