Landschapsbeheer Flevoland

Ons werk Soortenbeheer en monitoring

In april zijn de rugstreeppadden op veel plaatsen in Flevoland weer ontwaakt. Al van grote afstand is het luide geroep van de paddenmannen volop te horen. Vanaf het moment dat de avond valt tot diep in de nacht is het geluid niet te missen. Het ratelende gekwaak is tot op een kilometer afstand te horen en trekt soortgenoten uit de wijde omgeving aan. De paartijd is begonnen!

De rugstreeppad begint pas laat aan de voortplanting. Zo rond half april trekt hij vanuit zijn overwinteringlocatie (soms wel een meter diep onder de grond) naar het voortplantingswater. Eenmaal in het water aangekomen laten de mannetjes al zittende in het ondiepe water hun luide roep horen. Zij hebben een reusachtige kwaakblaas waarmee ze een enorme herrie kunnen produceren. De beste avonden om de rugstreeppad te horen zijn warme, zwoele of broeierige avonden in april tot juni. Op deze avonden zijn de rugstreeppadden vaak lang actief en dus goed te vinden.

In Europa is het beestje zeldzaam, maar in de polder is deze Rode Lijstsoort geen onbekende in de poelen op zandige bouwterreinen of boerenerven.

Veel meer info is ook te lezen op de site van Ravon