Landschapsbeheer Flevoland

Werkvelden Ruimte voor natuur

Veel mensen vinden het leuk om te weten welke dieren in hun tuin zitten. Een groot deel van het stadsoppervlak bestaat uit tuinen. Door te onderzoeken wat daarin allemaal rondscharrelt, ontstaat een goed beeld welke (zoog)dieren er bijvoorbeeld in de stad leven. Zo’n onderzoek naar het gebruik van tuinen door met name vos en andere roofdieren was afgelopen jaren een succes in Lelystad. Reden voor Landschapsbeheer Flevoland om dit project uit te breiden naar Almere en Zeewolde.

Almere

Meer dan 120 bewoners van Almere hebben in 2018 hun tuin aangemeld voor dit project. Helaas konden wij binnen dit onderzoek maar in 60 tuinen ook echt een wildcamera ophangen. De camera heeft minimaal een week in elke tuin alles gefilmd wat voor de lens kwam, overdag én ’s nachts. In een enkele tuin is geen enkel dier gefilmd, in andere tuinen zijn er wel honderden filmpjes gemaakt. Heel veel katten verschenen voor de lens, soms een hond, in één tuin scharrelden kippen rond en zelfs lammetjes (en enthousiast zwaaiende kinderen) kwamen in beeld.

Ook allerlei wilde dieren, waar het onderzoek natuurlijk voor bedoeld was, werden gefilmd. In bijna 1 op de 3 tuinen liepen vossen. In een enkele tuin zijn reeën gefilmd. Af en toe scharrelde er een egel door het beeld. Verrassend genoeg zijn er ook steen- en boommarters gefilmd. 

tabel

 

 

 

In de tuinen hipten ook veel vogels rond. Zanglijster en merel waren op zoek naar wormen. Verder ekster en (Vlaamse) gaai, hout- en tortelduif, winterkoninkje, groenling, vink, pimpel- en koolmees, heggenmus en huismussen. Bijzonder was dat ook een houtsnip zich vertoonde.

Bekijk het compilatiefilmpje met voornamelijk zoogdieren  om een indruk te krijgen van wat er rondscharrelt in de tuinen in Almere.