Landschapsbeheer Flevoland

Ons werk - Landschap en boerenerven Biodiversiteit op het erf

Erven zijn een belangrijk leefgebied voor diersoorten van het boerenland. Erfbewoners als zwaluwen, mussen, uilen en vleermuizen zijn afhankelijk van de beplanting, de weiden en de gebouwen om voedsel en beschutting te vinden, maar ook om zich voort te planten. 
De boerenerven zijn de afgelopen decennia steeds kaler en 'netter' geworden of ze zijn intensiever in gebruik voor stallen, silo's en landbouwwerktuigen. Door deze ontwikkelingen gaan de verschillende soorten erfbewoners in aantal hard achteruit terwijl ze juist zo belangrijk zijn als natuurlijke bestrijders van muggen, vliegen en muizen. 
Biodiversiteit op het boerenerf is dus meer dan een “overhoekje met bloemen”. Om de biodiversiteit op het erf te bevorderen kunnen verschillende maatregelen genomen worden. U vindt hier allerlei informatie over de inrichting van erven.