Landschapsbeheer Flevoland

Werkvelden - Dat doen we samen Bewonersgroepen

Bewoners voeren met elkaar kleinschalig beheer uit om de natuur in hun eigen leefomgeving gevarieerder en aantrekkelijker te maken. Samen actief voor de natuur is nog gezellig ook. Landschapsbeheer ondersteunt de bewonersgroepen met advies, kennis en gereedschap.

De werkdagen richten zich op behoud, herstel en ontwikkeling van stukjes natuur in Flevoland. Zonder gereedschap kun je geen beheer uitvoeren. Landschapsbeheer is sterk in het handmatig uitvoeren van werkzaamheden. Een goed voorbeeld is omtrekken van bomen met een lier. Andere klussen, die met handkracht worden uitgevoerd, zijn het maaien met de zeis en hooien van graslandjes, wilgen knotten of het herstellen van een oeverzwaluwwand. Ook poelen worden met de hand geschoond. 
In onze werkschuur in Lelystad wordt ons gereedschap opgeslagen en onderhouden.

Heeft u zelf een onderhoudsklus in de natuur? Wij stellen graag ons gereedschap ter beschikking. Neem daarvoor contact op met Jan Nagel, tel (0320) 294939.

Er zijn bewoners actief in Almere, Dronten, Lelystad, Noordoostpolder en Zeewolde, soms een groep, vaak ook meerdere groepen. Alle informatie vindt u hieronder, gerangschikt per gemeente.

Almere

 Landschapsbeheer Flevoland heeft de afgelopen 15 jaar in Almere diverse vrijwilligersgroepen opgestart die inmiddels als zelfstandige groep in hun buurt een bijdrage leveren aan natuur en landschap.
Op dit moment ondersteunen wij actief een vrijwilligersgroep in het Vroege Vogelbos.