Landschapsbeheer Flevoland

Werkvelden - Dat doen we samen Bestrijding invasieve exoten

Invasieve plantensoorten zijn planten die door mensen (bewust of onbewust) van ver zijn gehaald en die zich vervolgens explosief uitbreiden in de natuur. De planten zijn ontsnapt uit tuinen. In de nieuwe omgeving zijn ziekten, insecten en andere organismen uit het oorspronkelijke verspreidingsgebied die ervoor zorgen dat deze plantensoort  zich niet teveel vermeerdert, niet meegekomen. De  exoten kunnen zich dan onbeperkt verspreiden buiten de tuin en overwoekeren vervolgens de inheemse planten. Hierdoor neemt de natuurlijke variatie en de biodiversiteit af: een ongewenste ontwikkeling.

Tien invasieve exoten in Flevoland

reuzenspringbalsemienOok de reuzenberenklauw, Japanse duizendknoop en ambrosia zijn voorbeelden van invasieve exoten die voorkomen in Flevoland.  De verspreiding van vooral reuzenbalsemien kunnen we nog stoppen. Daarom is Landschapsbeheer op zoek naar vrijwilligers die deze planten willen opsporen en  deze planten willen weghalen.

Berenklauwboor

berenklauwboor detail

De  speciale boor die Landschapsbeheer samen met leerlingen van het Technasium Slingerbos/Levant en de gemeente Zeewolde heeft ontwikkeld om de reuzenberenklauw te bestrijden, is een succes. Na een jaar experimenteren, is er eerst een kleine serie geproduceerd.  Inmiddels is in samenwerking met grondborenspecialist  Eijkelkamp Soil & Water een definitieve versie ontwikkeld. ,Het resultaat is een soort grondboor met een mesje in de koker, dat de wortel door de draaiende beweging van de boor kapot maakt.. FILMPJE

Hier kan de boor besteld worden.