Landschapsbeheer Flevoland

Ons werk - Cultuurhistorie en aardkunde Vliegtuigwrakken

 

Vliegtuigwrakkenroute

Tijdens de tweede wereldoorlog speelde de Zuiderzee een belangrijke rol in de vliegroutes over Nederland. Vaak werd op de terugweg van een missie gekozen om via de Zuiderzee te vliegen omdat de overlevingskansen van de piloten bij een eventuele crash in het ondiepe water relatief hoog waren. Bij de ontginning van Oostelijk en Zuidelijk Flevoland zijn veel de neergestorten vliegtuigen boven water gekomen en geborgen.

Van veel locaties is dus bekend waar een vliegtuig is neergestort, welke vliegtuigtype het betreft en wie er aan boord waren. Om dit stukje geschiedenis van Flevoland duidelijker op de kaart te zetten is besloten om de kavels waar vliegtuigen zijn neergestort te voorzien van een vliegtuigpaal.

Er is eenfietsrouteen lesmateriaal voor lagere scholen ontwikkeld zodat het verleden meer gaat leven. Meer info.