Landschapsbeheer Flevoland

Ons werk - Cultuurhistorie en aardkunde Meetstoel

Meetstoelen waren tijdens de drooglegging van de polders het ijkpunt voor de landmeters bij het vastleggen van het vaarten- en wegenpatroon van het nieuwe land. De exacte positie van de stoelen werd bepaald door middel van Snelliusmetingen aan de hand van kerk- en watertorens op het oude land.


10002516.1De meetstoel bestaat uit een stellage van vier palen met een platform en een balustrade. Het platform bevond zich op 3,5 m boven de zeebodem. In het midden van het platform zat eveneens een paal, die het eigenlijke meetpunt vormde. Landmeters bepaalden de exacte positie van de meetstoel door kruispeilingen te nemen van kerken en watertorens op de Veluwe. Naast de stellage stond een zogeheten richtpaal om het meetpunt vanaf grote afstand te kunnen lokaliseren. Verspreid over Oostelijk Flevoland stonden oorspronkelijk negen van deze meetstoelen

meetstoel kuinderbos mediumAan de Nonnetjesweg in Biddinghuizen staat nog een 'originele' meetstoel. In het Rivierduin­gebied in Lelystad staat een replica van een originele Flevolandse meetstoel en een informatiepaneel met leuke wetenswaardigheden over dit gebied en de meetstoel. De meetstoel is te vinden langs het fietspad en wandelroute 'Op de kuierlatten'.  Ook in het Burchtbos staat een replica.