Landschapsbeheer Flevoland

Ons werk Cultuurhistorie en aardkunde

Flevoland inclusief het IJsselmeer heeft er niet altijd uitgezien zoals nu. Ook voor de periode van de Zuiderzee was hier soms land en dan weer zee. 

Bekijk onze informatieve posters over dubbele bodem (Swifterbantcultuur) en dubbele bodem met wrakken,

De drie IJsselmeerpolders weerspiegelen de tijdgeest van de verschillende decennia waarin ze zijn drooggelegd en ingericht.
Bekijk de posters: polders op de tekentafel, NOP op de tekentafel,  oude dorpen  als bakens van het verleden, andere bakens in de tijd, transport over het waterhoog-laag en de functie van de Knardijk