Landschapsbeheer Flevoland

Werkvelden

Samen met alle groene vrijwilligers zorgen wij actief voor het landschap en de natuur van Flevoland.

Wij zetten ons in om planten en dieren meer kans te geven door hun leefgebied te beschermen.

Natuurlijk groen op en rond de boerderij betekent méér dan een ideale woon- en werkomgeving. Planten en dieren profiteren daar ook van. Daar zetten wij onze kennis voor in.

 

Bij Landschapsbeheer richten we ons niet op de oude cultuurhistorie, hoe fascinerend ook, maar op het behoud en het beheer van cultuurhistorische objecten die ontstaan zijn tijdens de inpoldering of daarna. Hierbij richten we ons in het bijzonder op elementen die nog geen beschermde status hebben en die bij andere organisaties vaak weinig aandacht krijgen. Deze aandacht is hard nodig want in een dynamisch gebied als Flevoland verdwijnen veel oude elementen door modernisering. Elementen zoals aquaducten en hevelhuisjes zijn zeldzaam en het behouden waard.