Landschapsbeheer Flevoland

Werkvelden

Samen met alle groene vrijwilligers zorgen wij actief voor het landschap en de natuur van Flevoland.

Wij zetten ons in om planten en dieren meer kans te geven door hun leefgebied te beschermen.

Natuurlijk groen op en rond de boerderij betekent méér dan een ideale woon- en werkomgeving. Planten en dieren profiteren daar ook van. Daar zetten wij onze kennis voor in.

Wij zetten ons in om historisch erfgoed in het landschap te bewaren en in stand te houden voor de komende generaties.