Landschapsbeheer Flevoland

Agrarisch cultuurlandschap

Landschapsbeheer Flevoland zet zich al jaren in voor de  en herstel van erfsingels. Hierdoor zijn de cultuurhistorische- en landschappelijke waarden van deze “groene eilanden” behouden gebleven en versterkt. Naast cultuurhistorie en landschappelijke kwaliteit biedt een goed ingerichte en onderhouden erfsingel nest- en schuilmogelijkheden aan een breed scala soorten zoals insecten, vogels, amfibieën en kleine zoogdieren. Landschapsbeheer geeft advies voor de aanleg en herstel van deze erfsingels. Hier vindt u meer informatie. 

Natuurrijk erf
Er zijn veel manieren om de biodiversiteit op het erf te vergroten. In deze folder staan allerlei mogelijkheden.