Landschapsbeheer Flevoland

Projecten

Bevers zijn echte landschapsbeheerders. Ze vellen bomen, bouwen burchten, graven kanalen en bouwen dammen. Alleen al vanwege hun gedrag zou Landschapsbeheer aandacht aan deze soort moeten geven. 

Jaarlijks organiseert Landschapsbeheer drie teldagen. Een in februari-maart en een telling in juni en juli. In de winter wordt bekeken welke burchten nog bezet zijn en of er nieuwe burchten bijgekomen zijn. In de zomer wordt het aantal bevers die in de burcht leven, geteld.

Kijk in onze agenda voor de data..

 

beverburcht in riet
burcht vliegveld
bevervraat