Landschapsbeheer Flevoland

Projecten


Twintig jaar geleden werd een strook op de brug aan de 
Larserringweg over de Lage Vaart ingericht als ecoduct. De strook was speciaal bedoeld voor kleine zoogdieren als muizen en kleine marterachtigen.

In het jaar van de aanleg heeft Landschapsbeheer samen met een tiental vrijwilligers onderzoek gedaan naar het gebruik door muizen. In totaal zijn toen 4 soorten gevangen (bosspitsmuis, huisspitsmuis, veldmuis en bosmuis). In 2006 is het onderzoek nogmaals uitgevoerd; opvallend verschil was de vangst van veel rosse woelmuizen. Was die soort in 2001 tijdens zijn opmars door Flevoland nog niet tot dat punt gekomen? Dit jaar is het onderzoek opnieuw gedaan, door onze stagiaires Robin Louis en Sven Berends. Zij plaatsen weer veertig lifetraps op de brug en het talud. Omdat de muizen levend gevangen moesten worden, controleerden zij elke 6 uur de vallen. De gevangen muizen kunnen dan zo snel mogelijk vrijgelaten worden.

Twintig jaar na het inrichten van het ecoduct blijken de resultaten vergelijkbaar met die van het het beginjaar: in de vallen waren bosmuizen, veldmuizen en huisspitsmuizen terecht gekomen. Een leuke bijvangst was een wezel, een zeldzame vondst. De rosse woelmuis, die in 2006 dominant was, is dit keer niet aangetroffen. Een mogelijke verklaring is dat dit te wijten is aan de concurrentie met de veldmuizen. Dat moet nader onderzocht worden.