Landschapsbeheer Flevoland

Projecten

Op zaterdag 6 november gaan veel vrijwilligers weer aan de slag in de Zeewolde. De plekken en de werkzaamheden in Zeewolde vormen een gevarieerd geheel.
Het Gronddepot is al jaren een bijzondere plek in Zeewolde. De natuur heeft hier volop ruimte om zich te ontwikkelen. Kom je zaterdagochtend het veldje maaien en hooien? Jonge boompjes worden ook direct uitgetrokken. Zo blijft het Gronddepot half open, bloemen, wilde bijen en kleine zoogdieren profiteren daar weer van.

Heb je iets met vogels? Kom dan naar de Kwetterwei aan de rand van woonwijk Horsterveld. Hier is een oeverzwaluwwand en er hangen nestkasten. Ook komt de bever regelmatig knagen op de eilandjes. Op zaterdagmiddag worden de oude nestgaten in de oeverzwaluwwand opgevuld met nieuw zand. Jouw hulp is daar zeker welkom. Ook gaan de vrijwilligers bollen planten.

Bij de Gelderse Slenk in het Horsterwold moet de opslag van jonge boompjes verwijderd worden. In een ver verleden heeft hier een moerasbos heeft gelegen. Staatsbosbeheer heeft hier een aantal jaren geleden een slenk uitgegraven: een langgerekte plas van bijna een kilometer om vooral moerasvogels een plek te bieden. De Gelderse slenk is begroeid met jonge wilg, vlier en sleedoorn, maar mag niet helemaal dichtgroeien.  

Veel locaties zijn leuk voor gezinnen, kinderen kunnen er volop snoeien, zagen en takken sjouwen. En ook even lekker spelen of klimmen tussen de takken. Kortom, meedoen aan de Natuurwerkdag is een bijzondere belevenis. Je komt op plekken waar je anders niet snel zou komen, je helpt mee om de buurt mooi te houden, je bent actief buiten bezig en het is ook nog gezellig. Een win-winsituatie dus. Geef je snel op via natuurwerkdag.nl