Landschapsbeheer Flevoland

Projecten

De plekken en de werkzaamheden in de Noordoostpolder vormen een gevarieerd geheel.
Het Kuinderbos herbergt tal van bijzondere plant- en diersoorten. Er leven bv. veel ringslangen, die hun eieren in de speciale broeihopen leggen. Langs de Kuinderplas kan je als deelnemer aan de gang met het wegtrekken van jonge boompjes, die elk jaar weer op de heidevelden opkomen.

Heb je iets met kikkers? Kom dan helpen in het Waterloopbos. In dit waterrijke gebied hebben de historische modellen regelmatig onderhoud nodig voor het behoud van de natuurwaarden en de modellen. Dit jaar is het model Thyborøn uit Denemarken aan de beurt. Grote kans dat je tijdens het werk overal kleine kikkertjes ziet.

Veel locaties zijn leuk voor gezinnen, kinderen kunnen er volop snoeien, zagen en takken sjouwen. En ook even lekker spelen of klimmen tussen de takken. Kortom, meedoen aan de Natuurwerkdag is een bijzondere belevenis. Je komt op plekken waar je anders niet snel zou komen, je helpt mee om de buurt mooi te houden, je bent actief buiten bezig en het is ook nog gezellig. Een win-winsituatie dus. Geef je snel op via natuurwerkdag.nl