Landschapsbeheer Flevoland

Projecten

Op vrijdag 4 en zaterdag 5 november kan je in het hele land én in Flevoland meedoen aan mooie natuurklussen, zoals wilgen knotten, bollen planten, insectenhotels bouwen, bomen planten en veel andere activiteiten.

Alles dit jaar staat in het teken van samen voor de natuur, voor de biodiversiteit.  De klussen zijn er dan ook op gericht om natuur te onderhouden en herstellen, wat bijdraagt aan de leefomgeving van veel (bedreigde) planten en dieren. Ook vindt Landschapsbeheer, als organisator van de Natuurwerkdag, het belangrijk om mensen te bereiken die graag een keer kennis maken met natuur, en deze stap nog niet hebben kunnen óf durven maken. De organisatie roept dan ook op om iemand uit jouw nabije omgeving mee te nemen naar de Natuurwerkdag. Denk aan je buurvrouw, neefje, tante of iemand van de sportclub. Iedereen is welkom! Naast dat je iets goeds doet voor de natuur, ontmoet je op de Natuurwerkdag ook nieuwe mensen. Geef je van tevoren wel even op via www.natuurwerkdag.nl.

Samen voor biodiversiteit
Tijdens de Natuurwerkdag kan je een bijdrage leveren om natuur dichtbij huis te helpen. Dat is hard nodig, want het gaat niet goed met de biodiversiteit in ons land. Sinds 1900 is er nog maar 15% over van de plant- en diersoorten die van oorsprong in Nederland voorkwamen . Ook is op dit moment een derde van de diersoorten in Nederland bedreigd, zoals de grutto, kievit, wezel, egel en de helft van de bijensoorten. De hulp van vrijwilligers in de natuur en het landschap is daarom hard nodig en onderhoud aan (knot)bomen, hagen, boomgaarden en houtwallen is steeds meer in vrijwilligershanden.

Doe mee op 4 en 5 november
Ga je ook graag samen met buren, vrienden of familie buiten een dag aan de slag te gaan om zo bij te dragen aan jouw groene omgeving? Kijk dan op www.natuurwerkdag.nl voor meer informatie over klussen bij jou in de buurt én meld je aan.