Landschapsbeheer Flevoland

Projecten

In Flevoland kent u ze misschien vooral uit de bossen, aangelegd voor de recreatie. In de Noordoostpolder zijn nog twee schelpenpaden te vinden die van oorsprong om een heel andere reden waren aangelegd. Het pad van Oud-Kraggenburg naar de Zwartemeerdijk en het schelpenpad van Emmeloord naar Schokland. Deze zijn omstreeks 1947 -1950 aangelegd op de zeebodem. Langs sommige delen staan nog beukenhagen en knotwilgen, beeldbepalend voor dit stukje polderlandschap.

Na de drooglegging van de polder moesten er snel rijwielpaden worden aangelegd. Door de nog weke bodem was het gebruik van klinkers niet raadzaam. Bovendien verwachtte men hoge kosten door de steeds terugkomende herstelwerkzaamheden, veroorzaakt door de inklinking van de polderbodem. Dé reden om de fietspaden met schelpen te verharden. Het fietspad nabij Oud-Kraggenburg werd aangelegd als inspectiepad voor de Zuiderzeewerken. Later werd het pad gebruikt als woon-werk verbinding voor de (pioniers) arbeiders vanuit kamp De Voorst. Het schelpenpad van Emmeloord naar Schokland diende ook als inspectieroute. Waarschijnlijk gebruikten de op Schokland wonende pachters het fietspad om van en naar Emmeloord te gaan.
vliegtuigpaal schokland large
Dit schelpenpad is in 2015 heropend als Dinah Might pad. Deze naam is afkomstig van de Amerikaanse B-17 bommenwerper ‘Dinah Might’ die op 10 februari 1944 neerstortte langs wat later de Vliegtuigweg is gaan heten. Een extra reden om deze schelpenpaden, met hun beeldbepalende beplanting als ‘cultuurhistorisch object’ aan te merken.

Deze schelpenpaden vallen onder het beheer van de gemeente Noordoostpolder, die deze fiets/wandelpaden in de oorspronkelijke staat wil houden. 
Ook in Oostelijk en Zuidelijk Flevoland hebben meer schelpenpaden gelegen dan nu nog te vinden zijn.  Bij de aanleg waren deze paden al voornamelijk bedoeld voor recreatief gebruik. De meeste van deze paden zijn nu verhard met beton of asfalt.