Landschapsbeheer Flevoland

Projecten


De torenvalk is één van de roofvogels die op de rode lijst staat. Gelukkig laten de cijfers dat in de Noordoostpolder niet zien. Een aantal torenvalkpaartjes broedt in speciale nestkasten. Dankzij het persbericht dit voorjaar hebben we 24 nieuwe geschikte locaties gevonden om een nestkast op te hangen. Dit betreft ook locaties in Flevoland. Tellingen van de Werkgroep Roofvogels Noordoostpolder laten zien dat 2020 een heel goed jaar was voor de torenvalk met geregeld 6 of 7 eieren per broedsel.

Alleen al in de NOP zijn er 110 nesten gevonden met in totaal 553 eieren, waarvan 431 zijn uitgekomen. Soms gaat er al tijdens de eileg een legsel verloren. Vaak door predatie van marterachtigen, maar ook kraaien verstoren wel eens een nest. Dan vallen er nog jongen af tijdens het opgroeien. En eenmaal uitgevlogen, halen de meeste jongen hun eerste levensjaar ook niet. Vaak worden ze langs de snelwegen gevonden, als verkeersslachtoffer. Om de verspreiding van de jongen over het land te kunnen monitoren worden ze indien mogelijk geringd. Bij 53 nesten is dat gelukt.

Terugmeldingen zijn zeer waardevol. Dus vindt u een dode roofvogel maak dan een foto en laat het de Roofvogelwerkgroep of Landschapsbeheer Flevoland weten. Zeker als er een ring om de poot zit. We gaan duimen dat ook 2021 zeker net zo succesvol gaat verlopen.