Landschapsbeheer Flevoland

Projecten

kikkerPoelen zijn belangrijk als leefgebied van kikkers, padden, salamanders, libellen en waterplanten.
In de afgelopen jaren zijn er in Flevoland veel poelen aangelegd. Willen ze mooi blijven, hebben ze jaarlijks ze wel wat onderhoud nodig. September en oktober zijn de beste maanden voor het schonen van de poel. Hier kunt u gratis de folder “Poelen in Flevoland – Noodzaak tot onderhoud-“ downloaden.


platbuik 02 largeEen poel is voor veel dieren van belang. Op ondergedoken waterplanten zetten salamanders hun eitjes af. Padden slingeren hun eisnoeren tussen de verticale stengels van riet en waterweegbree. De larven van libellen en waterjuffers kruipen langs deze verticale stengels omhoog. Boven het wateroppervlak kruipen deze prachtig gekleurde libellen en juffers uit hun laatste grauwe larvehuid. Na het oppompen van hun vleugels beginnen ze aan hun kleurrijke laatste fase van hun bestaan. De lege huid blijft aan de stengel zitten.

 

Poel schonen door professionele sloter vroege vogelbos LargeSeptember en oktober; de beste periode om de poel te schonen
Wanneer een poel niet wordt beheerd, zal deze verlanden. Langzaam maar zeker vult de poel zich met riet en waterplanten en op een gegeven moment groeit er zoveel vegetatie dat er geen open water meer zichtbaar is. De variatie in flora en fauna verarmt daardoor. Tijd dus om de poel te schonen. Want wil een poel van betekenis blijven als voortplantingsplaats, dan moet er tenminste 50% open water zijn. September en oktober zijn de beste maanden voor het schonen van de poel. Kleinere poelen zijn met handkracht schoon te maken met een sloothaak, hark en baggerbeugel. Grotere poelen kunnen met een maaikorf geschoond worden bv. in combinatie met het schonen van kavelsloten.