Landschapsbeheer Flevoland

Projecten

Wij volgen de richtlijnen van de Rijksoverheid m.b.t. het coronavirus. Activiteiten met groepen bewoners en vrijwilligers zijn bij het ter perse gaan van deze nieuwsbrief nog niet toegestaan. Het werk gericht op soorteninventarisatie, soortenbescherming of bestrijding van invasieve exoten kan gelukkig wel doorgaan. Natuurlijk alleen als de vrijwilliger heeft aangegeven zelfstandig aan de slag te willen gaan. Denk daarbij bv. aan weidevogelvrijwilligers, die vaak alleen op zoek gaan naar nesten. Voor deze zelfstandig werkende vrijwilligers hebben we een protocol opgesteld, hoe te werken conform de corona-richtlijnen. Daarnaast hebben ze van ons een veiligheidshesje ontvangen en krijgen ze gereedschap in bruikleen dat alleen door henzelf gebruikt wordt.