Landschapsbeheer Flevoland

Projecten

“Het gaat goed met de otter” Jeroen Reinhold. “Werden er in 2016 zo'n tien otters geteld in de provincie, op basis van DNA onderzoek is duidelijk dat er nu minimaal 22 otters in Flevoland leven. Hoe hoog het werkelijke aantal is, is echter onduidelijk.”

De otter rukt volgens Jeroen op door de goede omstandigheden in Flevoland. “De otters komen uit de Wieden en de Weerribben in Overijssel. Daar is in 2002 een aantal otters uitgezet. De nakomelingen zijn een eigen leefgebied gaan zoeken waardoor ze ook naar Flevoland zijn gekomen. De provincie heeft een goede infrastructuur van waterwegen en er zit voldoende vis. Prima omstandigheden voor deze dieren".

Otters zijn zeer schuwe dieren die zich zelden laten zien. “We kunnen de toename van het aantal otters vaststellen doordat onze vrijwillige ‘otterspotters’ de plekken in kaart te brengen waar ze poepen. We leggen stenen onder bruggen omdat otters graag op een verhoging poepen onder een brug. Dat doen ze om zo goed mogelijk hun territorium af te bakenen."
Anno 2021 kan gesteld worden dat in heel Flevoland ottersporen te vinden zijn. De omgeving Almere lijkt nog het minst bezet.