Landschapsbeheer Flevoland

Projecten

‘Twintig jaar Landschapsbeheer’. Met die gedachte rijdend door het landschap van Flevoland zie je tal van projecten van Landschapsbeheer de revue passeren.

20140929 3364 barak tollebeek pjb largeIn de Noordoostpolder komen, vreemd genoeg, vooral de bouwwerken, die we gemaakt hebben, als herinnering boven. Bouwwerken die dan wel vaak te maken met de geschiedenis van Flevoland. In Tollebeek was de reconstructie van de pioniersbarak een opvallend project. Buurtbewoners hebben daar veel werk verzet om de barak weer nieuw leven in te blazen.  In het Kuinderbos is de reconstructie van de meetstoel uit de beginjaren van de polder nog een tastbaar element van de samenwerking tussen Staatsbosbeheer en Landschapsbeheer. Bij onze collega’s van Natuurmonumenten staat het metselen van de stenen muurtjes in de zoutkoepel van het Waterloopbos zo’n 6 meter onder de grond voor de vleermuizen nog als een leuke klus in het geheugen. Tegenwoordig is het de belangrijkste winterverblijfplaats van franjestaarten in Flevoland.

Rijdend van de ene naar de andere plek komen de bermen in beeld. In de Noordoostpolder is hier samen met de gemeente Noordoostpolder en waterschap Zuiderzeeland veel tijd in gestoken. Maar het resultaat mag er zijn. Bermen met geelhartje, ratelaar, rietorchis, pastinaak en reukgras kleuren de bermen. Vroeger werd dit een ecologische berm genoemd, tegenwoordig zou je zo’n berm beter aan de man kunnen brengen als een bijenlint door het landschap. Ach, zolang het resultaat maar hetzelfde is…

Op Urk hebben we nog niet zoveel gedaan en waar we nu aan werken zal dadelijk ook niet opvallen als een project waarbij rekening is gehouden met de natuur. Er komt een nieuwe brug over de Urkervaart en bij het ontwerp ervan is rekening gehouden met de aanwezige otter en meervleermuis. Otters kunnen dadelijk onder de brug door lopen en de verlichting op het water is geminimaliseerd voor de meervleermuis. Wie het niet weet zal er niks van zien.

vliegtuigwrakpaalIn Dronten is het zaadje geplant voor de vliegtuigwrakkenpalen. De Airgunners daar wilden graag, net als bij de scheepswrakken, palen plaatsen bij de gecrashte vliegtuigen. Enerzijds zochten ze steun in de uitvoering, anderzijds een organisatie die de financiële administratie kon behappen en bij een eventueel verlies niet meteen failliet zou gaan. In Landschapsbeheer vonden ze een organisatie die beiden kon. Leuk om te zien dat er nu zowel scheepswrakken- als vliegtuigwrakkenpalen zijn die het perceel markeren waar het wrak ligt of lag.

20171024 3493 PJB webVrijwilligersgroepen die actief zijn in natuur en landschap zijn overal in Flevoland, zeker ook in de gemeente Almere. Bij een groot aantal van die groepen was Landschapsbeheer betrokken, in ieder geval bij de oprichting. Hun werk is goed zichtbaar in het (stads)landschap.

In Zeewolde ligt wel de mooiste oeverzwaluwwand van Flevoland. Door de aanleg van de Blauwe Diamant kwam de mogelijkheid om een betonnen wand te maken. De gaten in de wand vormen het woord “zwaluwwand”. De bewoners aan de overzijde beheren de wand.

rietorchisIn Lelystad speelt het project Natuurrijk Lelystad een belangrijke rol. Enerzijds door veel gegevens te verzamelen over de natuur in en om de stad, anderzijds om samen met de gemeente te werken aan hun website waarmee nu per locatie bepaald kan worden welke beschermde planten en dieren verwacht mogen worden. Met een klik van de computermuis kan iedereen dus een quick-scan voor de wet Natuurbescherming uitvoeren.

En rijden we verder, dan zien we groene erven, hoogstamfruit, knotwilgen, groene voetjes van Kuierlatpaden, poelen, ijsvogelwanden en vleermuiskasten. En zo kunnen we nog wel even doorgaan. Kortom, overal waar je kijkt zie je tekenen van het werk van Landschapsbeheer, al 20 jaar lang. En wat ons betreft ook de komende 20 jaar!