Landschapsbeheer Flevoland

Projecten

De leerlingen van een aantal basisscholen in Flevoland mogen zichzelf ‘groene leerlingen’ noemen. Afgelopen twee jaar hebben ze  een begin gemaakt met het vergroenen van hun schoolplein. Zij zaaiden een bloemenlint, maakten een takkenril, plantten struiken en bollen en kregen hun eerste lessen in het buitenlokaal. De oudere leerlingen zijn ook actief geweest buiten het schoolplein met natuuronderhoud vlak bij de school.

Dronten

buitenlokaal met kinderenEen klein groepje ouders van de Flevopsrong heeft de herfstvakantie benut om verder te gaan met het vergroenen van het schoolplein en het aanleggen van een buitenlokaal. Samen met Landschapsbeheer Flevoland werden in de patio boomstammetjes ingegraven voor een bijzondere lokaal. Een buiten-lesplek voor natuurlessen, maar ook gewoon voor rekenen, taal of tekenlessen. In het voorjaar gaan de kinderen hier nog bloemen zaaien. De bloemen gaan hopelijk veel insecten aantrekken, die in de toekomst in het insectenhotel, dat tegen de zonnige zuidmuur wordt geplaatst, kunnen wonen. Plannen genoeg nog.

stam sjouwen largeBij het Christiaan Huygens was zomer 2020 al een buitenlokaal op het plein gerealiseerd en afgelopen november was de klusochtend voor de leerlingen om het plein extra groen te maken. Een aantal leerlingen vertrok in kleine groepjes naar het van Veldhuizenbos om dikke takken en dunne stammetjes te zagen, in de strook die daar door vrijwilligers samen met Landschapsbeheer wordt beheerd. Deze werden deels zelf naar het plein gesjouwd en ingegraven. Best wel zwaar, maar volgens de kinderen was dit veel leuker dan de gymles.

Noordoostpolder

goed bezig largeBij de Planthof in Emmeloord  hebben de kinderen, samen met een aantal ouders de takken van de omgezaagde speelboom omgetoverd in een prachtige takkenril. De kinderen hopen dat daardoor allerlei dieren bij hen op het schoolplein komen wonen.  Later werd met vereende krachten op het grasveld achter de school een start gemaakt met het buitenlokaal, nu nog met liggende boomstammen. De leerlingen hebben het lokaal direct uitgetest. 

In Ens doen alle drie de basisscholen mee. Basisschool de Horizon heeft in 2019 al met vereende krachten het terrein rond de school opgeknapt aan de hand van het ontwerp van Landschapsbeheer. Overal zijn plekken om te spelen, te rennen en te klimmen over boomstammen. Ook zijn er maar liefst drie buiten-lesplekken gemaakt, zodat de kinderen vaker buiten les kunnen krijgen. Natuurlessen, maar ook gewoon rekenen, taal of tekenlessen. De jongste kinderen hebben als laatste overal bloemen gezaaid.  

zaaien bloemenstrook largeBij de Regenboog is gekozen om de groene strrook voor de school te gaan gebruiken voor buitenlessen. Een kring van boomstammetjes nodigt uit tot lessen buiten en het bloemenlint dat de kinderen zelf hebben ingezaaid, zal veel te zien en te horen (zoemende insecten!) geven.

 Ook bij het Lichtschip is het buitenlokaal een feit.

20200125 100327 LargeIn Creil wordt het bosje naast de school omgetoverd tot educatief speelbosje. De eerste werkdagen zijn geweest. Het buitenlokaal is klaar, met een prachtig wilgenscherm er om heen. Het vlechten was wel even een klus, maar het resultaat mag er zijn. Nu wacht nog het vlechten van een uitkijkscherm, vanwaar de kinderen onbespied de akkers kunnen afspeuren naar vogels, hazen en wat al niet meer.

zaaien largeZeewolde

In Zeewolde, bij de Wetering, heeft  hoveniersbedrijf Gildengroen samen met de leerlingen van de school een plan gemaakt. Een ontwerp dat samen met Landschapsbeheer, ouders, leerkrachten en ook de leerlingen wordt uitgevoerd.  filmpje Er komt een buitenlokaal voor de lessen buiten, maar vooral ook veel groene ruimte om te klauteren, te klimmen en te rennen. De leerlingen zijn fan! Ze zijn al meerdere keren aan de slag gegaan met het planten van bomen, struiken en bollen. Daardoor is het schoolplein een stuk groener geworden! ? Klap op de vuurpijl komt er zelfs een heuse boomhut. 

Ook bij basisschool In de Lichtkring in Zeewolde is hard gewerkt. Landschapsbeheer heeft een ontwerp gemaakt voor de schooltuin, de eerste honderden bollen zijn inmiddels de grond in. En in januari is er een werkdag van ouders samen met kinderen. Deze leerkracht vertelt waarom ze meedoen.
Echte buitenles kregen de leerlingen in het gronddepot. Gewapend met zaag en helm knotten ze de wilgen. Best een spannende klus, de wilgen waren alleen bereikbaar via een ladder over de sloot. Maar de pret werd daardoor alleen maar verhoogd. Meester Frank is ook enthousiast. 

Bij  de Omniumschool wordt het schoolplein ook aangepakt. Directeur Dorien vertelt wat er allemaal is gedaan en welke plannen er nog zijn. "Buiten komt het onderwijs gewoon veel beter binnen."

De scholen doen mee met het project ‘Groene Leerling’. Met dit project willen zij met hulp van Landschapsbeheer Flevoland en IVN Flevoland hun leerlingen tijdens hun ‘schoolloopbaan’ meer naar buiten krijgen, om te leren, om te bewegen, om te spelen, maar bovenal om hen te betrekken bij het prachtige natuur in de omgeving van de school.

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door de Gemeente Dronten, Gemeente Noordoostpolder en Gemeente Zeewolde.

 format logos zonder lbf