Landschapsbeheer Flevoland

Projecten

 

De roodpotige groefbij is in Nederland de meest algemene van de grotere groefbijen. Deze primitief-sociale dieren nestelen vaak in groepen bij elkaar op zandpaden of tussen de bakstenen van opritten in steden of dorpen. De vrouwtjes graven zelf de nesten. Bij deze soort komt het soms voor dat meerdere vrouwtjes zorgdragen voor hetzelfde nest. Dit hangt samen met klimaatomstandigheden: bij langere, warmere zomers is de kans op het ontstaan van sociale nestjes groter. 
Het bevruchte vrouwtje legt na het overwinteren eerst eieren waaruit werksters komen. Later gelegde eitjes leveren vrouwtjes en mannetjes op. Wanneer de werksters uit het zomerbroed komen, vergroten zij het nest. De hoofdgang vertakt zich en kan dan een diepte van meer dan 30 cm bereiken, terwijl het aantal broedcellen kan oplopen tot 25. De stichtster van het nest kan 12-14 maanden oud worden, de werksters leven slechts een week of drie. Alleen de bevruchte vrouwtjes overwinteren.

De vrouwtjes hebben oranjeachtige beharing op achterschenen en tarsen. De soort is ongeveer 10 mm lang. 

roodpotige groefbij op grond