Landschapsbeheer Flevoland

Projecten

De pluimvoetbij is een grote en gemakkelijk herkenbare soort (12-15 mm). Het vrouwtje heeft een zwart achterlijf met duidelijke haarbandjes en aan de achterpoten een opvallend lange, rossige beharing. Met deze pluimen (vandaar de naam) vegen ze het uitgegraven zand van hun nestopening weg en kunnen ze grote hoeveelheden stuifmeel verzamelen. . De mannetjes zijn oker- tot oranjegeel behaard met losse dwarsbandjes op het achterlijf en een licht aangezicht. De beharing op het borststuk is ruig en afstaand. Ze lijken wel wat op honingbijen.

De pluimvoetbij nestelt, vaak in grote groepen,  in zelf gegraven holtes in de bodem. Ze vertoont een voorkeur voor zandige gebieden. De soort nestelt ook in stedelijke omgeving tussen de straattegels. De lange beharing op de achterpoten wordt gebruikt om deze nesten uit te graven.

Deze bij verzamelt vooral stuifmeel van composieten met een voorkeur voor wilde chicorei.

cichorei