Landschapsbeheer Flevoland

Projecten

Het eerste deel van haar naam dankt deze wilde bij aan de rode lichaamsbeharing. Hieraan is de bij gemakkelijk te onderscheiden van de honingbij, die er verder sterk op lijkt. Het tweede deel van de naam – metselbij – is te danken aan de gewoonte om de eieren af te zetten in een holte die vervolgens wordt dichtgemetseld.

Als de mannetjes in het voorjaar tevoorschijn komen, verzamelen ze zich rond de reeds gebruikte nestplaatsen om de vrouwtjes op te wachten. De vrouwtjes paren vervolgens met een mannetje en zetten de eieren vaak af in de nestholte waar ze zelf geboren zijn. Dit kunnen gangetjes zijn tussen de stenen van muren, oude vraatgangen van kevers in hout of ook holle plantenstengels. Vooral de stengels van bamboe zijn favoriet.

osmia rufa nestDe rosse metselbij zet haar eitjes af in broedcellen: ieder ei krijgt een voedselvoorraadje voor de uitgekomen larve, daarna schermt het vrouwtje het af door een muurtje te 'metselen' van modder waarna het volgende ei wordt afgezet. Zo kunnen er wel 10 kamertjes achter elkaar komen.

De jonge bijen vliegen pas het volgende jaar uit nadat ze zich uit hun schuilplaats hebben geknaagd.