Landschapsbeheer Flevoland

Projecten

Deze fraaie zandbij is één van onze algemeenste zandbijen en is zelfs een gewone gast in stadstuinen. Zowel bij de mannetjes als de vrouwtjes zijn de achterpoten doorschijnend oranje gekleurd en is de punt van het achterlijf oranje behaard. De vrouwtjes zijn gemakkelijk te herkennen aan de korte, oranjebruin behaarde bovenzijde van het borststuk, hun achterlijf is kaal en glanzend zwart. De onderzijde van het borststuk en de kop zijn witbehaard. De mannetjes zijn weinig opvallend gekleurd en zijn een stuk kleiner en smaller dan de vrouwtjes.

Het roodgatje nestelt in de bodem. Ze stelt weinig eisen aan de nestplek. Nesten zijn te vinden in zanderige stukken in gazons, bloemperken, dijkhellingen, bosranden, weilanden of akkers. Vaak nestelt het roodgatje solitair, maar regelmatig ook in kleine groepjes Hierbij prefereert ze horizontale nestplekken. Meestal liggen nesten solitair, maar soms worden kleine aggregaties gevormd. Mannetjes lokken vrouwtjes door op bepaalde plekken (bv op takken) geurplekken te maken.

Het roodgatje verzamelt stuifmeel van zo’n 15 plantenfamilies. Ze is vaak te zien op algemene voorjaarsbloeiers zoals paardenbloem en wilg. Daarnaast wordt ze ook waargenomen in appel- en perenboomgaarden en op kleinfruit zoals aardbei. Ze vliegt van half maart tot eind mei.