Landschapsbeheer Flevoland

Projecten

rugstreeppad adultDe rugstreeppad is een beschermde diersoort. Op Europees niveau is in Flevoland met name de Noordoostpolder een belangrijk leefgebied voor de rugstreeppad. Neem een (bouw)terrein met water in de buurt, liefst wat zandige grond, veel dynamiek, weinig vegetatie en dan is het vaak bingo.Hij houdt van kale terreinen en gedijt het best in een dynamische omgeving zoals spoelputten op bollenbedrijven.

Een poel of folievijver op het laagst gelegen deel van een erf zijn voor rugstreeppad, salamanders en libellen een aantrekkelijk leefgebied. Gelijk een handige manier van een afwateringsprobleem af te komen.

Deelnemers van het poelenproject van de afgelopen jaren zijn zonder uitzondering enthousiast over de aanleg van een poel voor de rugstreeppad. Het is een verrijking van hun erf. Wat is er nou mooier op een zomeravond buiten te zitten en te genieten van roepende rugstreeppadden?
Maar één goede raad: leg de poel niet vlak onder je slaapkamerraam aan!

 rugstreeppad larf
Aannemers en stedenbouwers worden vaak "verrast' door zijn aanwezigheid en de te nemen wettelijke beschermingsmaatregelen bij bouwactiviteiten. 
Dat deze maatregelen effectief kunnen zijn, blijkt in de Warande in Lelystad. In deze woonwijk werden in 2016 enkele nieuwe poelen aangelegd om de rugstreeppaddenpopulatie een uitwijkmogelijkheid te bieden bij bouwplannen in de buurt. En met succes. Bij de jaarlijkse monitoring door Landschapsbeheer werden niet alleen vele roepende mannetjes in de nieuwe poelen gehoord, maar ook talloze larven in het water gezien. De uitdaging ligt nu in het geschikt houden van het gebied, een schrale vegetatie is daarbij van wezenlijk belang.