Landschapsbeheer Flevoland

Projecten

 

Dit is een grote solitaire bij met een egaal grijswit, dicht behaard borststuk. Het achterlijf is vrijwel kaal en zwartglanzend. De mannetjes hebben dezelfde kleur, zijn duidelijk kleiner en hebben een mooie witte snor.

Grijze zandbijen zijn superspecialisten, die alleen stuifmeel verzamelen op wilgen en daarom al vanaf begin maart en nooit langer dan tot half mei zijn waar te nemen. De wilgen moeten wel binnen een straal van ongeveer 250 meter van de nestplaats staan.

 

Andrena vaga Grijze zandbij LargeHet zijn pioneers, geschikte plekken zijn snel bewoond. Ze graaft haar nest voornamelijk in zandgronden in open bos of zandputten. Daarnaast zijn nesten ook terug te vinden in steilrandjes in weilanden en in stedelijk gebied. De ingang van het nest wordt gekenmerkt door een kegelvormig zandhoopje, dat ontstaat door de graafactiviteit van de bij.

De nestgang gaat tenminste 25 maar soms wel 50 cm loodrecht naar beneden en vertakt onder in meerdere zijgangen met aan het einde de verbrede broedcellen. De larve spint zich nog hetzelfde voorjaar in, verpopt in de zomer en overwintert als volwassen zandbij in haar eigen cocon.

Nesten worden vaak in groepen gegraven en vormen zogenaamde ‘kolonies’. Locaties van tientallen bijen blijven soms jarenlang in gebruik.