Landschapsbeheer Flevoland

Projecten

 

In Nederland leven zeven soorten koekoekshommels. De gewone, tweekleurige, vierkleurige, grote, rode, lichte en de boomkoekoekshommel. Koekoekshommels zijn zogenaamde broedparasieten. Ze bouwen geen eigen nest, maar dringen de nesten van andere hommels binnen en doden de koningin van het volk dat oorspronkelijk het nest bewoonde. De vrouwtjes koekoekshommel legt daar dan vervolgens haar eieren.

Een koekoekshommel is alleen succesvol als een jong nest zonder werksters wordt bezocht. Bij een hommelkolonie die al werksters bevat maakt de koekoekshommel waarschijnlijk geen kans. Als de koekoekshommel erin slaagt om eieren af te zetten in een jong nest -waarbij de werksters nog als larve leven- worden de eieren door de werksters van de geparasiteerde soort grootgebracht. Om te voorkomen dat de koekoekshommel als vijand wordt herkend, wrijft de hommel met het lichaam langs de nestwanden om zo de nestgeur aan te nemen en eventuele andere bewoners te misleiden.

Koekoekshommels hebben hun favoriete gasthommel(s). Ze lijken ook uiterlijk op hun gasthommels. Dat maakt het makkelijker om de kolonie binnen te dringen.
Een pasar voorbeelden: de grote koekoekshommel gebruikt voornamelijk de nesten van de aardhommel, de gewone koekoekshommel parasiteert nesten van de akkerhommel. De in bebouwd gebied veel voorkomende tweekleurige koekoekshommel zoekt nesten van de veldhommel op.

 

bombus rupestris grote koekoekshommel large
bombus campestris gewone koekoekshommel large
bomus bohemicus tweekleurige koekoekshommel