Landschapsbeheer Flevoland

Projecten

boomhommelDe boomhommel (Bombus hypnorum) is een vrij grote soort hommel en komt algemeen in Flevoland voor, zowel in (tuinen in) dorp en stad als in de bossen. Deze hommel is gemakkelijk te herkennen aan het roodbruine borststuk en de witte punt aan het achterlijf. De koninginnen maken hun nest  boven de grond in allerlei holtes, onder daken, in schuren en stallen, in oude vogelnestjes of in nestkastjes, Vooral in kastjes die niet in de voorgaande winter zijn schoongemaakt. Bij warm weer zorgen de werksters voor ventilatie door in de nestkastopening de vleugels snel te bewegen. Een volgroeide kolonie van de boomhommel bestaat uit zo'n 80 tot 400 werksters. Bij verstoring van het nest  reageren de hommels agressief.
Boomhommels verzamelenstuifmeel van verschillende plantensoorten uit diverse plantenfamilies. Deze hommel wordt geparasiteerd door de boomkoekoekshommel.