Landschapsbeheer Flevoland

Projecten

2018 is het Europees jaar van het Cultureel Erfgoed. Daarom organiseert Erfgoedhuis Almere het hele jaar activiteiten rond maandelijkse thema’s, in maart is dat “Gemaakt landschap”. Op zaterdag 14 april 2018 vertelt Lodewijk van Kemenade van Landschapsbeheer Flevoland over de cultuurhistorie van deze provincie. Iedereen is van harte welkom!

Landschapsbeheer Flevoland maakt zich sterk voor behoud, beheer en ontwikkeling van natuur en landschap in Flevoland. Wat velen niet weten is dat cultuurhistorie daar ook onder valt. Lodewijk van Kemenade vertelt enthousiast over stenen landschapselementen als dampalen, diepvrieshuisjes, en transformatorhuisjes van schokbeton. En wat te denken van het watersysteem van de polders met onder andere hevelhuisjes en aquaducten?  Ook weet hij van alles over de bekende markeringspalen van scheepswrakken in de polder, het vastleggen van oude verhalen door vrijwilligers en de hernieuwde aandacht voor maaien met de zeis.

Kijk voor meer informatie over het Europees jaar van het Cultureel Erfgoed en de andere activiteiten in Almere op www.almere.nl/europeeserfgoedjaar.