Landschapsbeheer Flevoland

Wie wij zijn Wat is Landschapsbeheer Flevoland

Stichting Landschapsbeheer Flevoland maakt zich sterk voor behoud, beheer en ontwikkeling van natuur en landschap buiten de natuurgebieden. Met onze kennis en ervaring en de hulp van vele honderden vrijwilligers leveren we een belangrijke bijdrage aan de zorg voor het Flevolandse landschap.We bezitten geen eigen natuurterreinen zoals het Flevolandschap, Natuurmonumenten of Staatsbosbeheer. Om onze doelstelling te bereiken werken we samen met agrariërs, particulieren, bedrijven, verenigingen, stichtingen, gemeenten, waterschap, Provincie, Rijkswaterstaat én met de genoemde natuurbeheerorganisaties. Met deze terreineigenaren zetten we ideeën om in projecten die aansluiten bij bestaand overheidsbeleid of een bijdrage kunnen leveren aan het ontwikkelen van nieuw overheidsbeleid. Ook begeleiden we de uitvoering van deze projecten in het veld.

Bij de uitvoering in het veld worden we gesteund door vele vrijwilligers. Ieders inzet is welkom en vele handen maken licht werk. Zo werken we eraan om zoveel mogelijk Flevolanders actief te betrekken bij natuur- en landschapsbeheer in hun eigen omgeving.

Onze missie: “Samen werken aan actieve zorg voor ons landschap”