Landschapsbeheer Flevoland

Wie wij zijn Organisatie

De stichting Landschapsbeheer Flevoland bezit zelf geen terreinen, maar stimuleert en ondersteunt terreineigenaren bij de zorg voor natuur en landschap. Het stichtingsbestuur bestaat uit personen die voortkomen uit, dan wel het bijzondere vertrouwen genieten van onze partners en vormt zo een afspiegeling van de groepen en organisaties die betrokken zijn bij natuur- en landschapsbeheer in Flevoland. Onze partners zijn agrariërs, gemeenten, provincie, Waterschap, Rijkswaterstaat, instanties die natuur beheren, organisaties voor natuur en milieu-educatie, vrijwilligers, welzijns- en werkgelegenheidsorganisaties en cultuur- en aardkundige verenigingen.

Het samenwerkingsverband LandschappenNL behartigt de belangen van de provinciale Landschappen en de provinciale stichtingen Landschapsbeheer op bovenprovinciaal, interprovinciaal en nationaal niveau. Daarnaast levert het samenwerkingsverband een bijdragen aan de landelijke zichtbaarheid van de provinciale organisaties.

Landschapsbeheer Flevoland heeft momenteel 11 medewerkers in dienst. Daarnaast maakt ze regelmatig gebruik van stagiaires.

Financiën

Landschapsbeheer Flevoland financiert het overgrote deel van haar activiteiten met projectgelden. Deze financiële middelen zijn voor een deel afkomstig van overheden als de Europese Unie, de diverse gemeenten en de Provincie Flevoland.  Ook ontvangen we jaarlijks een bijdrage van de Nationale Postcode Loterij.

LandschappenNL en de Nationale Postcode Loterij

LandschappenNL is één van de beneficiënten van de Nationale Postcode Loterij; de grootste goede doelenloterij van Nederland. De afgelopen jaren heeft LandschappenNL een financiële bijdrage van miljoenen euro's ontvangen. Een enorm bedrag waarmee de stichtingen Landschapsbeheer en de provinciale Landschappen een verschil kunnen maken voor het behoud en ontwikkeling van het waardevolle Nederlandse cultuurlandschap.

Jaarrekening 2021 
De jaarrekeningen van de afgelopen jaren vindt u hier.
Bekijk ook ons jaaroverzicht van 2021.
Onze toekomstvisie 2014-2020 "Landschap Verbindt" kunt u hier inzien.