Landschapsbeheer Flevoland

Wie wij zijn Bestuur

Jan- Eric Geersing, plv. voorzitter

Roelof Buikema, penningmeester

Jaap Woudstra, secretaris

William Vercraeije

Ingrid Veerman-Cremer

Arjan Dekking