Landschapsbeheer Flevoland

Wie wij zijn Bestuur

 Jan- Eric Geersing, plv. voorzitter

Roelof Buikema, penningmeester

Jaap Woudstra, secretaris

Wiliam Vercraeije

Ingrid Veeman-Cremer