Landschapsbeheer Flevoland

Erfgoed

Bij Landschapsbeheer richten we ons niet op de oude cultuurhistorie, hoe fascinerend ook, maar op het behoud en het beheer van cultuurhistorische objecten die ontstaan zijn tijdens de inpoldering of daarna. Hierbij richten we ons in het bijzonder op elementen die nog geen beschermde status hebben en die bij andere organisaties vaak weinig aandacht krijgen. Deze aandacht is hard nodig want in een dynamisch gebied als Flevoland verdwijnen veel oude elementen door modernisering. Elementen zoals aquaducten en hevelhuisjes zijn zeldzaam en het behouden waard.