Landschapsbeheer Flevoland

Erfgoed

Bij Landschapsbeheer richten we ons niet op de oude cultuurhistorie, hoe fascinerend ook, maar op het behoud en het beheer van cultuurhistorische objecten die ontstaan zijn tijdens de inpoldering of daarna. Hierbij richten we ons in het bijzonder op elementen die nog geen beschermde status hebben en die bij andere organisaties vaak weinig aandacht krijgen. Deze aandacht is hard nodig want in een dynamisch gebied als Flevoland verdwijnen veel oude elementen door modernisering. Elementen zoals aquaducten en hevelhuisjes zijn zeldzaam en het behouden waard.

En wij breiden onze activiteiten op het gebied van erfgoed uit! Sinds 2022 zijn wij met Landschapsbeheer Flevoland aangesloten bij het landelijk overleg van provinciale erfgoedinstellingen (OPEN). De nieuwe website Erfgoedhuisflevoland.nl staat sinds eind 2023 online. Hier kun je contact opnemen met ons erfgoedloket, de participatiecoaches, een Expeditie Nieuwe Gezichten boeken en meer informatie vinden over onze partners, waaronder OPEN en KIEN. Ook staat er een blog en evenementenkalender op de website.