Landschapsbeheer Flevoland

Soortenbeheer Ringslangen

Ruim 20 jaar geleden zijn we begonnen met een ringslangproject in Flevoland. Concreet zijn er broeihopen opgericht en zijn oeverbeheerders gestimuleerd om natuurvriendelijke oevers aan te leggen.

Op kleine schaal doet Landschapsbeheer samen met vrijwilligers nog steeds werk voor de ringslang. Zo beheren we broeihopen in het Oostvaardersveld en in de ecozone bij Lelystad.

 In het Oostvaardersveld neemt het aantal ringslangen, over de gehele periode bezien, toe. In 2014 werd het gebied heringericht en sinds 2016 kunnen edelherten in het terrein komen. Interessant is om te zien of deze veranderingen effect hebben op de ringslangpopulatie. De werkzaamheden hebben geen effect gehad of in elk geval geen negatief effect. Het effect van de grote grazers is in de gegevens nog niet zichtbaar. In 2016 liep er slechts 1-2 edelherten gedurende enkele dagen door het terrein. Eventuele effecten zullen dus pas later zichtbaar worden.Meer informatie over de ringslang in het Oostvaardersveld vindt u hier.In de Ecozone varieert de situatie sterk. Het beheer is weinig intensief wat de monitoring wel bemoeilijkt. 

Foto's van ons werk en de ringslangen vindt u hier.