Landschapsbeheer Flevoland

Soortenbeheer Wilde bijen

Waarom zoveel aandacht voor een wilde bij?

Wilde bijen zijn verantwoordelijk voor 80% van de bestuiving en zijn daarom onmisbaar. Ze zorgen voor de kers op je taart en de aardbeien onder je slagroom. Toch hebben wilde bijen het niet makkelijk in Nederland. De helft van alle 357 soorten is bedreigd. Nederland Zoemt komt in actie voor de wilde bij. 
Ook in Flevoland zijn we goed op weg voor de wilde bij.  Er zijn honderden nieuwe bomen en struiken voor de wilde bijen aangeplant, bijenhotels gebouwd, open zandplekken gecreëerd en steilwandjes aangelegd. Ook worden er inheemse bloemen gezaaid, waar bijen nectar en stuifmeel kunnen vinden.