Landschapsbeheer Flevoland

Soortenbeheer Bevers

grafiek aantal beversAl vrij snel na het ontstaan van Landschapsbeheer zijn we gestart met het monitoren van de bever. De bever was op dat moment 10 jaar aanwezig in de polder, maar niemand had een goed overzicht waar ze precies zaten. Van de enkele burchten die toen aanwezig waren, werden er een paar beschadigd tijdens werkzaamheden aan de oever. Reden om toch de locaties van de beverburchten en het aantal bevers beter in de gaten te houden. 

In de periode 2000-2015 werd er in de winter gezocht naar beverburchten; in de zomer werd bij bekende burchten bij het vallen van de avond gepost om zwemmende bevers te tellen.  Deze aantallen werden ‘gecorrigeerd’ om tot het werkelijke aantal bevers in Flevoland  te komen. Daarbij werd uitgegaan van 3 bevers per burcht en twee keer zoveel bevers als het aantal dat we gezien hadden.  Beide tellingen bleken ongeveer hetzelfde resultaat te geven (zie figuur). Reden om vanaf die periode alleen het aantal burchten nog in kaart te brengen en vooral bij twijfelgevallen nog rondzwemmende bevers te gaan tellen. Op basis van die tellingen komen we nu op ongeveer 280 bevers in Flevoland.
Kijken we naar de verspreiding van de bever dan valt op dat de NOP nog onbezet is en dat de laatste vijf jaar de bever de steden aan het koloniseren is.

Dankzij financiële bijdragen van Provincie Flevoland, Waterschap Zuiderzeeland, gemeente Almere,  Lelystad en Zeewolde kon deze monitoring jaar in jaar uit uitgevoerd worden.

Hier vindt u het rapport beverburchten 2020.

 

IMG 0182
burcht vliegveld
bevervraat