Landschapsbeheer Flevoland

Nieuws

wandelen met lekkers toe

Swoesjj, swoesjj, swoesjj…….. klinkt in een vast ritme in het weitje. Bij nader onderzoek blijkt dit het geluid te zijn van een zeisblad dat door het gras snijdt. De twee teams ‘maaien met de zeis’ van Landschapsbeheer Flevoland maaien het gras in vloeiende bewegingen zo kort mogelijk met de zeis. Druk bezig om de routine van het maaien voor het Nederlands Kampioenschap ‘Maaien met de zeis’ te verfijnen. Deze zomer werd er (bijna) wekelijks samen geoefend en deze week zelfs 2 keer.

De twee Flevolandse teams oefenen samen om elkaar de laatste aanwijzingen te kunnen geven. “Laat het blad nog iets meer doorlopen, dan wordt het zwad netter” klinkt er. “Voor de leek een onbegrijpelijke opmerking, maar voor mij een duidelijke aanwijzing” lacht Jolanda, één van de leden van het damesteam. Ook het scherp houden van de zeis krijgt veel aandacht. Jan, coördinator en een van de maaiers, vertelt ”het blad moet vlijmscherp zijn, tot vlak voor de wedstrijd wordt het gehaard en gestrekeld. Een absolute noodzaak om het gras met regelmatige halen af te kunnen snijden en geen sprietje te laten staan.” Jaap vult aan “om goed te maaien hebben we ook allemaal een zeis die precies op onze eigen lengte is afgesteld. Dat moet ook wel, willen we een kans maken tijdens het NK”. 

Het maaien met de zeis staat de laatste jaren steeds meer in de belangstelling. Bij de vrijwilligers van de diverse Landschapsbeheer organisaties, maar ook bij particulieren. Bij kleinschalig (natuur)beheer is een zeis vaak een heel goed alternatief voor een bosmaaier of maaimachine. Je kunt gemakkelijk om een orchidee heen maaien en dieren die in het gras zitten hebben een grotere kans om te vluchten. En het is heerlijk ontspannend, maakt geen herrie en stinkt niet. Reden waarom er de laatste jaren weer nieuwe maaiers van alle leeftijden bijkomen. Het kampioenschap past goed in deze hernieuwde belangstelling. Dit jaar gaan een dames- en herenteam uit Flevoland op 3 september in Dalfsen in Overijssel de strijd aan met 13 andere provinciale teams om de gouden strekel. Leuk als deze trofee dit jaar naar Flevoland komt, maar winnen is niet het belangrijkste. Tijdens dit kampioenschap gaat het erom te laten zien dat maaien met de zeis iets is van deze tijd. En om liefde voor en plezier met het aloude maaien met de zeis uit te stralen.