Landschapsbeheer Flevoland

Nieuws

Hoe biedt OERBOSONDERZOEK natuurbeheer uitgangspunten  voor de omvorming van onze bossen tot natuurlijk bos. Hoe hebben WILDE BOMEN en STRUIKEN  zich hier na de laatste ijstijd spontaan gevestigd?. Hoe kom je die op het spoor in door aanplant gedomineerde bossen? Waar vinden we nog OUDE BOSSEN? Over de deels nog ONBEKENDE betekenis van MINIFAUNA in een natuurlijk bos. Hoe zorgen we ervoor dat kwetsbare natuurlijke bossen en wilde populaties niet verdwijnen maar voor de toekomst behouden blijven? Volg daarvoor deNatuurbosdag op 10 juli & 4 september van 10.00 – 16.00 uur.
De Natuurbosdag wordt uitgezonden als LIVESTREAM op 10 juli LIVE vanuit Drakenburg, 4 september LIVE vanuit de Infoschuur van het Goois Natuurreservaat.
Op het PROGRAMMA staan LEZINGEN door bekende bosecologen en onderzoekers. De lezingen duren ongeveer een half uur, aansluitend kunnen er LIVE vragen gesteld worden.
’s Middags is er een praktische, interactieve MINI-WORKSHOP om thuis buiten aan mee te doen. Op 10 juli over FOTOGRAFIE en determineren, op 4 september over het kweken van WILDE BOMEN & STRUIKEN uit wild zaad.

Voor (vrijwillige) veldwerkers, natuurbeheerders, natuuronderzoekers en ieder die hart heeft voor Natuurbos & Natuurlijk bosbeheer, Oude bossen, Wilde bomen & struiken en meer wil weten over herkenning, bescherming en beheer is de Natuurbosdag bijzonder interessant. Lodewijk van Kemenade, projectleider bij Landschapsbeheer Flevoland, zal vertellen over "Behoud Groen Erfgoed", Henk Koop over de achtergrond en uitgangspunten uit zijn oerbosonderzoek voor natuurlijk bosbeheer, Bert Maes zal specifiek aandacht schenken aan de oude boskernen en wilde bomen en struiken in het Gooi en Noord-Holland, en Bram Mabelis neemt de minifauna van het bos onder de loep. 's Middags is er een interactieve Mini-Cursus om thuis & buiten aan mee te doen.

Ga voor meer informatie naar: www.natuurbosdag.nl of MELD je hier AAN