Landschapsbeheer Flevoland

Nieuws

Bestuur en medewerkers van Landschapsbeheer Flevoland zijn verheugd dat Ronald Spanier met ingang van 1 maart 2021 in dienst treedt als directeur van Landschapsbeheer Flevoland. Spanier was tot nu toe vooral werkzaam als directeur/manager in de sociale en culturele sector van Flevoland en kent daarmee het reilen en zeilen van de Flevolandse politiek en bestuur. Hij volgt Jeroen Reinhold op die de laatste 1 ½ jaar directeur was.

Met het bestuur, het team en de vrijwilligers wil Ronald zich inzetten voor een mooi landschap met een robuuste natuur, een hoge biodiversiteit, met waardevolle landschapselementen en een rijke cultuurhistorie. Een landschap waar mensen in wonen en werken, ontspannen en genieten.
Jeroen Reinhold gaat Landschapsbeheer niet verlaten. Jeroen had twee functies binnen Landschapsbeheer en die bleken moeilijk met elkaar te verenigen; voor beiden had hij eigenlijk te weinig tijd. Hij heeft er daarom zelf voor gekozen om met zijn functie als directeur te stoppen en het bestuur te vragen uit te kijken naar een nieuwe directeur. Hij gaat zich weer richten op zijn oude passie, het veld- en advieswerk. Hij blijft wel plaatsvervangend directeur, een functie die hij al vele jaren bij de organisatie vervulde.

Stichting Landschapsbeheer Flevoland maakt zich sterk voor behoud, beheer en ontwikkeling van natuur en landschap in Flevoland. Met onze kennis en ervaring en de hulp van vele honderden vrijwilligers leveren we een belangrijke bijdrage aan de zorg voor het Flevolandse landschap. We bezitten zelf geen terreinen. Om onze doelstelling te bereiken werken we samen met agrariërs, particulieren, bedrijven, verenigingen, stichtingen, gemeenten, waterschap, provincie, Rijkswaterstaat én met natuurbeheerorganisaties als Het Flevo-landschap, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer.
Ronald Spanier verheugt zich op een goede samenwerking met deze vele relaties die zich inzetten voor natuur en landschap in Flevoland.

Bestuur en medewerkers wensen Ronald veel succes.

Bekijk ook het interview met Ronald.