Landschapsbeheer Flevoland

Nieuws

Het jaar 2020 komt in de boeken als Coronajaar, met tropische temperaturen en een warme herfst. Ondanks de Coronaperikelen kon de Kerkuilenwerkgroep alle nestkasten van kerkuilen en torenvalken bezoeken. Er was een groot voedsel aanbod van muizen, zodat er dit jaar vele kerkuilen en torenvalken konden uitvliegen. Opvallend was dat er dit jaar zeer weinig holenduiven gebruik maakten van de nestkasten bedoeld voor de kerkuil. De torenvalk 'kraakte' regelmatig  nestkasten van de kerkuil, die bevestigd waren in open schuren, een nog niet eerder waargenomen verschijnsel. Afgelopen broedseizoen zijn 41 geslaagde broedgevallen van de kerkuil vastgesteld met 140 uilskuikens. Voor de torenvalk zijn er 31 broedgevallen met 134 uitgevlogen jongen vastgesteld. Een aantal  nesten van kerkuil en torenvalk zijn verstoord door boom- en steenmarters, die in aantal  in heel Flevoland toenemen. 

In de oudere singels rondom de boerderijen worden door de bewoners steeds vaker nesten van eksters en kraaien waargenomen. Dit leidt er toe dat er ook steeds meer ransuilen gehoord en gezien worden. De ransuil maakt zelf namelijk geen nest en maakt gebruik van de oude nesten van ekster en kraai. Op twee locaties zijn geslaagde broedgevallen van de steenuil vastgesteld. Het ene broedgeval was in een kerkuilkast, het andere broedgeval is opgemerkt door de waarneming van  2-3 jongen. Waar precies gebroed is, is niet bekend. Op dit erf heeft de kerkuilenwerkgroep direct een speciale steenuilkast in een fruitboom geplaatst.
Namens de Kerkuilenwerkgroep O- Flevoland willen Hans Docter en Lykele Zwanenburg  ieder bedanken, agrariërs en Landschapsbeheer Flevoland, die behulpzaam zijn geweest en een bijdrage hebben geleverd aan het beschermen van kerkuilen en torenvalken . "Wij zijn gastvrij ontvangen en hebben zelfs af en toe gebruik kunnen maken van een hoogwerker."