Landschapsbeheer Flevoland

Nieuws

Vanaf nu zullen de leerlingen van basisschool de Flevosprong in Dronten vaker buiten les krijgen. Een klein groepje ouders heeft de herfstvakantie benut om verder te gaan met het vergroenen van het schoolplein en het aanleggen van een buitenlokaal.

Samen met Landschapsbeheer Flevoland werden in de patio boomstammetjes ingegraven voor een bijzondere lokaal. Een buiten-lesplek voor natuurlessen, maar ook gewoon voor rekenen, taal of tekenlessen. In het voorjaar gaan de kinderen hier nog bloemen zaaien. De bloemen gaan vast veel insecten aantrekken, die in de toekomst in het insectenhotel, dat tegen de zonnige zuidmuur wordt geplaatst, kunnen wonen. Plannen genoeg nog. 
Niet alleen vandaag, maar ook de afgelopen maanden hebben ouders en leerkrachten met vereende krachten het terrein rond de school opgeknapt. Overal zijn plekken om te spelen, te rennen en te klimmen over boomstammen. Tikkertje spelen rond nieuw ingegraven palen, rennen door de wilgentunnel en kruipen door half ingegraven tractorbanden, wat wil je nog meer?

De school doet mee met het project ‘Groene Leerling’. Met dit project willen Landschapsbeheer Flevoland en IVN Flevoland basisschoolleerlingen ook tijdens hun ‘schoolloopbaan’ meer naar buiten krijgen, om te leren, om te bewegen, om te spelen, maar bovenal om hen te betrekken bij het groen in hun omgeving. Vandaag is daarbij weer een stap gezet. Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door de Gemeente Dronten.

 Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Landschapsbeheer Flevoland, Arda van der Lee  0320-294939

 format logo leader en npl