Landschapsbeheer Flevoland

Nieuws

Steden, flats, asfalt, stoeptegels, CO2 uitstoot; mensen maken de wereld steeds grijzer. Dat is niet alleen heel saai, dat is ook niet goed voor onze biodiversiteit. Onderzoek wijst uit dat drie op de vijf mensen niet weet wat biodiversiteit precies is. Dat is jammer, want biodiversiteit is ontzettend belangrijk. Biodiversiteit gaat niet alleen over planten en dieren, het gaat ook over voedselproductie, schoon water en over jou. Het gaat over al het leven en hoe dat van elkaar afhankelijk is. Maak daarom grijs groener. Want hoe meer groen, hoe meer biodiversiteit. 

Een bijdrage leveren aan het herstel kan op allerlei manieren. Iedereen kan klein beginnen en aanpassingen doen in de tuin of het balkon. Of het juist groter aanpakken door in de straat of buurt aan de slag te gaan. Ook bedrijven, scholen en gemeenten kunnen een bijdrage leveren. Een greep uit de vele mogelijkheden:

  1. Gebruik geen onkruidverdelger in je tuin, maar trek onkruid het liefst met de hand uit of gebruik een borstel. 
  2. Hang een nestkastje voor vleermuizen of een insectenhotel voor bijen en insecten op.
  3. Maak van je tuinafval een composthoop.
  4. Plant inheemse planten en bloemen in gazons of perkjes bij je in de straat of buurt.
  5. Bedrijven en burgers kunnen groene daken aanleggen en gemeenten openbare ruimtes biodiverser maken.
  6. Leg een tiny forest aan en zorg voor ervoor dat vogels, bijen, kleine zoogdieren en mensen een fijne plek hebben.

Of kijk voor meer tips wat jij kan doen om grijs groener te maken en bij te dragen aan het herstel van biodiversiteitsherstel op www.maakgrijsgroener.nl