Landschapsbeheer Flevoland

Nieuws

De onderzoekers van Landschapsbeheer Flevoland zoeken tijdens het veldseizoen bij nacht en ontij naar verblijfplaatsen van vleermuizen in bebouwing. Dit doen we voor verschillende opdrachtgevers, zoals de gemeente Lelystad, Centrada en Mercatus. Tijdens die nachtelijke ontdekkingstochten treffen we vooral gewone- en ruige dwergvleermuis aan. Maar af en toe vinden onze onderzoekers locaties waar de laatvlieger zich ophoudt. Collega Jan Nagel trof er één aan binnen zijn onderzoeksgebied: ‘’Wat direct opvalt aan is de grootte van het dier. De laatvlieger is een van de grootste vleermuizen van Nederland. Daarnaast is de vlucht ook heel kenmerkend, bijna als een uil. Hij vliegt met relatief langzame slagen’’. De laatvlieger jaagt graag bij lantarenpalen. Veel insecten komen op het licht af en daar maakt hij handig gebruik van. Jan: ‘’In deze maanden eet de laatvlieger op het oude land graag meikevers. In Flevoland hebben we bijna geen meikevers, dus hier gaat de laatvlieger voor andere, grote insecten. Zoals nachtvlinders en andere keversoorten’’.

Landschapsbeheer doet diverse projecten met vleermuizen. We onderzoeken, monitoren, geven adviezen en behandelen klachten.